Μετρητικός Εξοπλισμός

Ένας (1) αναλυτής αιωρούμενων σωματιδίων Grimm Environmental Dust Moninor Model 107.

Ο αναλυτής Grimm Dust Monitor Model 107 χρησιμοποιείται για τη συνεχή μέτρηση (αριθμός και μάζα σε μg/m3) σωματιδίων στον αέρα (αερολύματα), χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της διάχυσης του φωτός. Ο δειγματολήπτης είναι κατάλληλος για την ταυτόχρονη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο 10, 2.5, 1.0 μm (PM10, PM2.5, PM1).

Ένας (1) φορητός μετεωρολογικός σταθμός (Grimm weather housing).

Το σύστημα μετρητικής δομής του αναλυτή Grimm περιλαμβάνει μία προστατευτική διάταξη για τη διενέργεια εξωτερικών δειγματοληψιών μακράς διάρκειας με την παράλληλη ποσοτικοποίηση διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου).

Ένας (1) αναλυτής αιωρούμενων σωματιδίων TSI DustTrak Aerosol Monitor Model 8520.

Ο αναλυτής DustTrak Aerosol Monitor Model 8520 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων. Πρόκειται για μια μικρή φορητή συσκευή που χρησιμοποιεί την τεχνολογία διάχυσης φωτός για τη μέτρηση μεμονωμένων σωματιδίων. Το όργανο περιέχει τρία διαφορετικά ακροφύσια για την μέτρηση σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο 10, 2.5, και 1.0 μm (PM10, PM2.5, PM1).

Μια (1) προστατευτική θήκη εξωτερικής δειγματοληψίας για το DustTrak 8520.

Η προστατευτική θήκη επιτρέπει τη διενέργεια εξωτερικών δειγματοληψιών και μετρήσεων σε βιομηχανικό περιβάλλον με το όργανο TSI DustTrak 8520.

Εξειδικευμένο Software

Το εξειδικευμένο λογισμικό του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

Δύο (2) πλήρως λειτουργικές άδειες ειδικού λογισμικού Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (SimaPro 7.2, PhD Version).

To λογισμικό SimaPro είναι ένα γνωστό, αποδεκτό και έγκυρο εργαλείο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε έναν μεγάλο αριθμό ερευνών ανάλυσης κύκλου ζωής που πραγματοποιήθηκαν από συμβουλευτικούς οργανισμούς, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το λογισμικό αυτό επιτρέπει την ανάλυση πολύπλοκων κύκλων ζωής ακολουθώντας τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ISO 14040.

 

Ένα (1) λογισμικό ανάλυσης συγκεντρώσεων και κατανομής αιωρούμενων σωματιδίων (Grimm model 1.177 software).

Το εν λόγω λογισμικό επιτρέπει την ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων που δειγματίστηκαν από το όργανο Grimm Dust Monitor Model 107, εξάγοντας χρήσιμα διαγράμματα και ομαδοποιώντας τις μετρήσεις, ενώ διευκολύνει τον προγραμματισμό του οργάνου.

Γενικό Hardware

Το γενικό hardware του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

Επτά (7) σταθμούς εργασίας πλήρως εξοπλισμένους.

Ένα (1) ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα/εκτυπωτή τύπου Laser.

Ένα (1) έγχρωμο πολυηχάνημα/εκτυπωτή τύπου Laser.

Ένα (1) έγχρωμο εκτυπωτή τύπου Inkjet.