Δρ. Αγγελάκογλου Κομνηνός

Επιστημονικός Συνεργάτης
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Βιογραφικό
 

Ακτσόγλου Δέσποινα

Υποψήφια Διδάκτορας Δ.Π.Θ.
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Βιογραφικό
 

Γαρίδη Αγγελική

Υποψήφια Διδάκτορας Δ.Π.Θ.
Μηχανικός Μεταλλείων
Βιογραφικό
 

Κακανής Ηλίας

Υποψήφιος Διδάκτορας Δ.Π.Θ.
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Βιογραφικό
 

Τσετινές Στέλιος

Υποψήφιος Διδάκτορας Δ.Π.Θ.
Πολιτικός Μηχανικός
Βιογραφικό