Δρ. Γκαϊντατζής Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Βιογραφικό