Καλωσήρθατε στο LEMIE

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Βιομηχανικής Οικολογίας είναι ένα από τα εργαστήρια του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, και αποτελείται από νέους επιστήμονες και ερευνητές, υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Γεώργιου Γκαϊντατζή.

Βασικός στόχος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, είναι η αύξηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των βιομηχανικών συστημάτων μέσω της ανάπτυξης και της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών και στρατηγικών. Το εν λόγω εργαστήριο στοχεύει σε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις βασιζόμενες σε ολιστικές και καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία. Επιπλέον παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής.

Απώτερος σκοπός, είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας το οποίο θα είναι σε θέση να προωθήσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η συνεργασία με έμπειρες ερευνητικές ομάδες και πανεπιστήμια. Βιομηχανίες και Δήμοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αποτίμηση τη βιωσιμότητάς τους, την αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης της περιβαλλοντικής τους επίδοσης και την ποσοτικοποίηση πολύπλοκων δεικτών όπως το ανθρακικό αποτύπωμα αποτελούν πιθανούς συνεργάτες του εργαστηρίου.